Shorthandel

Du har sikkert hørt eller prøvet traditionel handel med aktier. Systemet er nemlig så simpelt, at alle kan være med – både den professionelle investor, store investeringsselskaber og den typiske dansker, der gerne vil have et lidt højere afkast end en sparet indlånsrente, der ligger på omkring 0 %. Men når økonomien går drøjt, og kurserne rasler ned, er det umuligt at tjene penge på aktier – eller hvad? Traditionel aktiehandel er ganske rigtig begrænset af, at det kun er muligt at tjene penge, såfremt kurserne er opadgående. Men heldigvis har du i dag flere muligheder end nogensinde før, når det handler om at tjene penge på kursernes udvikling – uanset om pilen peger op eller ned. Som investor kan du nemlig benytte dig af såkaldt ”short handel”, hvis du gerne vil tjene penge på aktiekurserne under en afmatning eller recession.

Hvad er shorthandel, og hvordan gør jeg?

Men hvad er short handel? Short handel eller short selling er som sagt en investeringsmetode, hvor investoren kan tjene penge på faldende kurser. Indledningsvist skal investoren, som ønsker at shorte, vælge en aktie eller et andet underliggende aktiv. Herefter kontakter den pågældende investor typisk en bank eller en børsmægler, der udbyder aktier eller andre værdipapirer til short selling. Investoren låner herefter X antal aktier mod at betale et lånegebyr til ejeren. Det er meget vigtigt at forstå, at du, når du shorter et aktiv, ikke ejer aktiverne – de er blot til låns. Når du er i besiddelse af aktierne, skal du sælge dem til den nuværende kurs, idet man ved short selling forventer en lavere kurs i fremtiden. Herefter læner du dig tilbage og afventer kursens udvikling, som gerne skulle udvikle sig negativt, hvis det skal lykkes dig at tjene penge på manøvren.

Daytrading - Short handel

Når kursen på aktierne er faldet tilstrækkeligt, er det efterhånden tid til aflevere dine låne aktier. Her træder du ind på markedet igen og køber det antal aktier, du havde lånt. Idet kursen nu er lavere end den kurs, du lånte og solgte aktierne for, kan du nu købe aktierne billigere tilbage på markedet, hvorefter du kan aflevere aktierne tilbage til ejeren. Når du skal vurdere, hvor meget du har tjent på at shorte en specifik aktie, skal du trække lånegebyret og omkostninger for tilbagekøb af aktier fra det beløb, du solgte de lånte aktier for – dette er din gevinst. Med andre ord fungerer short selling altså således, at man konverterer et kurstab til en kursgevinst, idet man ved at sælge aktierne undgår det kursfald, der gør det muligt at købe aktierne billigt tilbage.

Det er således en forudsætning, at du forventer faldende kurser, før short selling bliver en attraktiv investeringsmulighed. Skulle aktiekursen omvendt stige, vil du tværtimod tabe penge, idet det nu er dyrere at generhverve aktierne for at levere dem tilbage til ejeren.

Hvad er fordelene ved short handel?

For det første er det klart, at short handel har den store fordel, at det er muligt at lukrere på den negative kursforskel, der er fra tidspunktet, hvor du låner aktierne, til du går på markedet for at generhverve dem. Dette er ikke muligt, såfremt du i stedet ejer aktierne, da afkastet her kun opnås, såfremt der sker kursstigninger. Er der negativ vækst, eller er markedet i en ond spiral, er det således umuligt at forrente sin kapital ved traditionel aktiehandel, men ikke hvis man i stedet benytter sig af short selling.

Dette fører os også frem til den næste markante fordel ved short handel – nemlig det kortsigtede perspektiv. Afkastet på aktier er almindeligvist relativt langsigtet, hvilket altså vil sige, at du på uge- eller månedsbasis ikke kan forvente et nævneværdigt afkast, da aktier på kort sigt svinger forholdsvist meget. Aktier handles derfor med øje for et afkast på den lange bane.

Har du ikke tålmodighed til at vente, eller har du forventninger om et snarligt fald i aktiekurserne, kan short handel være et sublimt alternativ til traditionel handel med værdipapirer. Short selling er – alt efter omstændighederne og den enkelte børsmægler – oftere kortsigtet, hvilket tillader investoren at opnå et forholdsvist betydeligt afkast på relativt kort tid. Du kan eksempelvis låne en håndfuld aktier i starten af ugen, med forventning om et snarligt kursfald, og realisere kursforskellen inden børsen lukker for weekenden. Har dine forventninger vist sig at holde stik, kan du nå gå på weekend med et ganske fint afkast, alt taget i betragtning.

Hvornår er det en god idé at shorte aktier?

Som nævnt ovenfor er hele ideen med short handel at tjene penge på faldende aktiekurser, hvorfor det primært er fornuftigt at shorte aktier, når du har en forventning om, at din shortede aktie vil falde i værdi. Short handel kan dog ligeledes være et godt supplement til en langsigtet portefølje, da metoden kan være med til at mindske markedsrisikoen og mindske effekten af et uroligt marked. De fleste langsigtede investorer vil have en portefølje bestående af en håndfuld aktier, som de forventer, der over tid vil stige i værdi, hvorefter man kan realisere en kursgevinst. Er markedet ustabilt, og oplever du, at dine aktier på kort sigt falder ret betydeligt, kan du mindske disse udsvings virkning på din portefølje ved at shorte nogle af dine aktier, selvom du jo egentlig håber på en langsigtet kursstigning. Ved at gøre brug af denne taktik får du både et lang- og kortsigtet element i din portefølje, så du både kan realisere et afkast nu og om et år.

Ydermere kan det også være en god ide at sælge nogle af dine aktier og i stedet shorte aktier, du mener, er overvurderede. Investerer du fx i 5 aktier, hvor du forventer en kursstigning, og 5 shortede aktier, hvor du forventer et kursfald, kan man betegne dig som markedsneutral, i og med at du dækket godt ind både i tilfældet af et opad- og nedadgående aktiemarked.

Hvilke risici er der ved short handel?

Som med al anden handel med værdipapirer er der en naturlig risiko forbundet med short handel. Ved at shorte en aktie spekulerer du grundlæggende set på et kursfald, og jo tættere aktiekursen nærmer sig 0, jo større en kursgevinst kan du indkassere. Udvikler kursen sig i den modsatte retning, skal du naturligvis være forberedt på, at kursforskellen ikke længere er udtryk for din gevinst, men dit tab. Idet langt de fleste aktier stiger på lang sigt, er der som sådan ingen ramme for, hvor meget du kan tabe på short handel. Oplever du derfor, at din shortede aktie stiger stabilt over en længere periode, kan det være uhensigtsmæssigt at holde på aktien og håbe på et kursfald, idet det ikke er sikkert, at aktien nogensinde falder under det niveau, du oprindeligt lånte aktien ved.

Derudover er der også en række mere tekniske ting, du skal være opmærksom på, når du beskæftiger dig med short handel. Når du låner aktierne hos en anden aktør (et såkaldt værdipapirlån), skal du være opmærksom på, at udbyttebetalinger tilfalder ejeren, men udbetales til dig, da du holder aktien. Du skal derfor sørge for at sende udbyttet videre til ejeren. Der er også en risiko for, at ejeren kræver sine aktier tilbage i utide – hvis dette sker, skal du på markedet for at købe aktierne tilbage. Afslutningsvist beskattes shorthandler ikke på samme måde som almindelig aktiehandel. Gevinster fra short handel skal opgives som indkomst, og der skal betales skat af nettogevinsten. Tab er ikke fradragsberettigede, hvilket naturligvis også er en ulempe.

Sådan shorter du aktier – et kort eksempel

Med ovenstående information i bagagen er du godt klædt på til at shorte alverdens aktier og tjene penge på faldende aktiekurser. Inden du går i gang, har vi dog strikket dette forsimplede og korte eksempel sammen, så du kan få et indblik i, hvordan short handel foregår på et lavpraktisk niveau.

Først udvælger du en aktie, du mener, har potentiale til at blive shortet. Det er forskelligt fra mægler til mægler, hvilke aktier det er muligt at shorte, men som hovedregel er det muligt at shorte de fleste aktier fra det ledende danske indeks, C20. Lad os antage, at du forventer, at kursen på en Tryg A/S aktie vil falde betydeligt i den nærmeste fremtid – fx grundet et vådt efterår med store skader og dermed forsikringsudbetalinger. Dette vil sandsynligvis påvirke kursen negativt, hvorfor der muligvis er penge at tjene via short handel.

Du låner 1.000 Tryg A/S aktier for 130 kr. stykket, i alt 130.000 kr. Disse aktier sælger du straks på markedet, hvorefter du nu har 130.000 kr. i dit depot. Efter to uger er kursen faldet til 110 kr. pr. stk., og du har altså korrekt forudset et kursfald. Du bestemmer dig for at realisere din kursgevinst, hvorfor du indtræder på markedet og køber 1.000 Tryg A/S aktier til en pris på i alt 110.000 kr. Disse aktier leverer du tilbage til ejeren. Du har nu shortet en aktie med succes. Din gevinst er forskellen på salgs- og generhvervelseskursen – altså 20 kr. pr. stk. eller 20.000 kr. i alt. Dernæst skal du blot fratrække lånegebyret, som varierer fra aktør til aktør, hvis du ønsker at finde din nettogevinst. Vær desuden opmærksom på, at de fleste mæglere opererer med sikkerhedskrav/marginkrav.

Investering er spekulativ . Når du investerer er kapitalen i fare. Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk i jurisdiksjoner der handel eller investeringer som er beskrevet er forbudt og bør kun brukes av slike personer og på slike måter som lovlig er tillatt. Din investering kan ikke kvalifisere for investorbeskyttelse i landet eller staten der du bor, så kan du gjennomføre din egen due diligence. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet. Klikk her for mer informasjon.