Risikostyring

Denne hjemmeside ejes af Investoo Group.

Risikoadvarsel: Investeringer i digitale valutaer, aktier, obligationer og andre værdipapirer, råvarer, valutaer og andre afledte investeringsprodukter (f.eks. differencekontrakter, eller ”CFD’er”) er spekulative og medfører et højt risikoniveau. Hver investering er unik og indebærer unikke risici.

CFD’er og andre afledte aktiver er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at tabe penge grundet gearing. Du bør overveje, om du forstår, hvordan en investering fungerer og om, hvorvidt du har råd til at påtage dig en stor risiko for at tabe dine penge.

Kryptovalutapriser kan fluktuere voldsomt, og kryptovalutaer er derfor ikke velegnede til alle investorer. Handel med kryptovalutaer er ikke underlagt nogen EU-reguleret lovgivning. Tidligere præstationer er ikke en garanti for fremtidige resultater. Enhver fremvist handelshistorik dækker mindre end 5 år, med mindre andet er angivet, og det udgør ikke nødvendigvis et solidt grundlag for investeringsbeslutninger. Du risikerer din kapital.

Når du handler med aktier, risikerer du din kapital.

Tidligere præstationer indikerer ikke de fremtidige resultater. Den fremviste handelshistorik dækker mindre end 5 år, med mindre andet er angivet, og det udgør ikke nødvendigvis et solidt grundlag for investeringsbeslutninger. Kurser kan både falde og stige, kurser kan fluktuere voldsomt, du vil måske blive påvirket af variationer i valutakurser, og du kan risikere at tabe hele beløbet eller mere end det beløb, du investerer. Det er ikke alle, der egner sig til at investere; vær sikker på, at du forstår de involverede risici og retsgrundlag. Hvis du er usikker, bør du søge uafhængig økonomisk, juridisk, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning. Denne hjemmeside yder ikke investerings-, økonomisk, juridisk, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning. Nogle links er links fra tilknyttede virksomheder.

Bemærk venligst, at brugen af denne hjemmeside og/eller dens funktioner, handel med en specifik investering og/eller indgåelse af en relation med en specifik mægler eller børs muligvis ikke er i overensstemmelse med love, reguleringer eller andre juridiske bestemmelser i dit bopælsland. Denne side er ikke beregnet til brug i jurisdiktioner, hvor de beskrevne handelstyper og investeringer ikke er tilladte, og siden bør kun benyttes af sådanne personer og på sådanne måder, som er lovligt tilladte. Vi garanterer ikke, og kan ikke garantere, at din brug af denne hjemmeside og/eller nogen af dens funktioner vil generere en fortjeneste. Alle meninger, nyheder, bedømmelser, undersøgelser, analyser, priser eller anden information, som findes på eller leveres via denne hjemmeside (inklusive opkald, e-mails, LiveChat, sms eller andre former for kommunikation) leveres på en ”som det er og forefindes”-basis som generelle kommentarer vedrørende markedet og/eller blot som udtrykte meninger. Oplysninger er muligvis ikke fuldstændige, nøjagtige eller fuldt opdaterede og er muligvis ikke egnede for alle individer, ej heller et passende grundlag for en investeringsbeslutning.

Ansvarsfraskrivelse

Uden at det berører hjemmesidens vilkår og betingelser for brug, anerkender og accepterer du ved brugen af denne hjemmeside følgende.

Du anvender denne hjemmeside og den tilgængelige information på eller gennem denne hjemmeside og/eller dens funktioner (inklusive informationer videregivet i opkald, e-mails, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikation) på eget ansvar. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, er denne side, dens ejere, operatører og tilknyttede virksomheder, og dens og deres respektive medarbejdere og embedsmænd, ikke ansvarlige for nogen omkostninger, tab, ansvar eller udgifter, som du eller nogen anden pådrager sig som et resultat af brug eller bero på (eller ikke være i stand til at bruge eller bero på) denne hjemmeside og/eller nogen af dens tilknyttede funktioner, indgåelse af en relation med enhver mægler eller børs, eller handel med enhver investering (inklusive, for at undgå tvivl, men uden begrænsning, direkte, indirekte, følgende og/eller økonomiske tab).

Der laves eller gives ingen repræsentation, berettigelse, tilsagn, forsikring eller garanti (udtrykkeligt eller indirekte) med hensyn til tilgængelighed, tilstrækkelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, rimelighed eller hensigtsmæssighed af nogen af de informationer eller udtalelser, som leveres eller udtrykkes på eller gennem denne side og/eller dens funktioner (inklusive gennem opkald, e-mails, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikation (hvis relevant)). Indholdet og funktionerne på denne hjemmeside kan rettes eller ændres til enhver tid uden forudgående varsel eller grund. Der er ingen forpligtelse til at underrette dig om nogen rettelser eller ændringer.

Bemærk venligst, at nogle links på denne side vil føre dig videre til tredjeparters hjemmesider, hvoraf nogle er marketingforetagender og/eller samarbejdspartnere af denne side og/eller dens ejere, operatører og tilknyttede virksomheder. Uagtet et sådant forhold accepteres intet ansvar for tredjeparters adfærd eller indholdet eller funktionaliteten af deres hjemmesider eller applikationer. Et hyperlink til eller positiv reference til eller bedømmelse af en mægler eller børs skal ikke forstås som en godkendelse af denne mæglers eller børs’ produkter eller tjenester. Handel med eller gennem en mægler eller børs er underlagt denne mæglers eller børs’ vilkår for brug eller forretning, og gebyrer/kommissioner skal muligvis betales. Vær venligst sikker på, at du har læst og forstået vilkårene, før du handler.

Risikoadvarsel: Investeringer i digitale valutaer, aktier, obligationer og andre værdipapirer, råvarer, valutaer og andre afledte investeringsprodukter (f.eks. differencekontrakter, eller ”CFD’er”) er spekulative og medfører et højt risikoniveau. Hver investering er unik og indebærer unikke risici.

CFD’er og andre afledte aktiver er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at tabe penge grundet gearing. Du bør overveje, om du forstår, hvordan en investering fungerer og om, hvorvidt du har råd til at påtage dig en stor risiko for at tabe dine penge.

Kryptovalutapriser kan fluktuere voldsomt, og kryptovalutaer er derfor ikke velegnede til alle investorer. Handel med kryptovalutaer er ikke underlagt nogen EU-reguleret lovgivning. Tidligere præstationer er ikke en garanti for fremtidige resultater. Enhver fremvist handelshistorik dækker mindre end 5 år, med mindre andet er angivet, og det udgør ikke nødvendigvis et solidt grundlag for investeringsbeslutninger. Du risikerer din kapital.

Når du handler med aktier, risikerer du din kapital.

Tidligere præstationer indikerer ikke de fremtidige resultater. Den fremviste handelshistorik dækker mindre end 5 år, med mindre andet er angivet, og det udgør ikke nødvendigvis et solidt grundlag for investeringsbeslutninger. Kurser kan både falde og stige, kurser kan fluktuere voldsomt, du vil måske blive påvirket af variationer i valutakurser, og du kan risikere at tabe hele beløbet eller mere end det beløb, du investerer. Det er ikke alle, der egner sig til at investere; vær sikker på, at du forstår de involverede risici og retsgrundlag. Hvis du er usikker, bør du søge uafhængig økonomisk, juridisk, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning. Denne hjemmeside yder ikke investerings-, økonomisk, juridisk, skattemæssig eller regnskabsmæssig rådgivning. Nogle links er links fra tilknyttede virksomheder. Du bedes læse vores fulde risikoadvarsler og ansvarsfraskrivelser, hvis du ønsker mere information.