Introduktion til Bull og Bear Certifikater – ETN

Bull og Bear Certifikater eller Exchange Traded Notes (ETN) som de også kaldes, er et værdipapir som er noteret på børsen, de kan frit handles af alle der har adgang til at handle værdipapirer.

ENT’er er et værdipapir udstedt af en bank, som følger værdien på et underliggende aktiv, aktiverne kan opdeles i 4 hovedgrupper:

 • Indeks
 • Aktier
 • Råvarer
 • Valutaer
eToro
Nøglefunktioner
Minimumsindbetaling
$50
United States
Opret dig nu Se nøglefunktioner
Nøglefunktioner
Top mønter
 • ETH
 • NEO
 • ADA
 • BTC
 • XLM
Betalingsmetoder
Bankoverførsel, Bankoverførsel
FOREX.com
Nøglefunktioner
Minimumsindbetaling
$50
United States
Opret dig nu Se nøglefunktioner
Nøglefunktioner
Top mønter
Betalingsmetoder
Debit kort, Bank Wire, ACH, Kreditkort, PayPal
Grundlagt i 1999, en del af GAIN Capital Holdings. Licenseret i stærkt regulerede jurisdiktioner, FCA, IIROC, NFA, CFTC, CIMA, FSA. Betalingsmetoder ACH, betalingskort, bankoverførsel. Minimum $ 50 depositum.
CEX
Nøglefunktioner
Minimumsindbetaling
$20
United States
Opret dig nu Se nøglefunktioner
Nøglefunktioner
Top mønter
 • BTC
 • ETH
 • USDT
Betalingsmetoder
Kreditkort, Debit kort, Bankoverførsel, Cryptocurrencies, Skrill
Bittrex
Nøglefunktioner
Minimumsindbetaling
$1
United States
Opret dig nu Se nøglefunktioner
Nøglefunktioner
Top mønter
 • BTC
Betalingsmetoder
Kreditkort

Du handler certifikaterne på fondsbørsen, som du ville handle en hvilken som helst anden aktie. Kort sagt giver ETN’ere dig fire nye muligheder vi ikke kender fra den konventionelle handel med aktier via bl.a. bankerne:

 • Du kan handle på hele indeks (OMX20)
 • Du kan gå kort i markedet (Bear-certifikat)
 • Du får tilgang til ellers svært tilgængelige råvarer (Olie)
 • Du kan geare dine investeringer (1:2)

Med andre ord, leder du efter et investeringsprodukt, der giver dig muligheden for at handle flere markeder, at tjene penge i både stigende og faldende markeder og med chance for høje afkast – så skal du læse med her.

Hvad er Bull og Bear Certifikater?

Bankerne fulgte i en lang periode med på afstand, mens deres kunder både anvendte shorting eller gearing i deres investeringer via online trading inden for eksempelvis CFD handel og Forex handel. Passiviteten blev brudt i 2010, da Nordea som de første herhjemme tog tyren ved hornene og lancerede deres Certifikat-program – siden er en række andre Banker også fulgt med.

Bull og bear certifikater er de etablerede bankers svar på online trading produktet

Som vi kender det fra CFD handel kan man med certifikater trade både med markedet og mod markedet, også kendt som stigende og faldende markeder. Et bull-certifikat handles mod en forventning om et stigende marked, altså man forventer at aktivet stiger i værdi.

Et bear-certifikat handles med en forventning om et faldende marked, her ønsker man at markedet skal falde i værdi mod at certifikatet vil stige i værdi. I begge tilfælde følger Certifikaterne udviklingen i et underliggende aktiv, som f.eks. en aktie eller en råvare.

Hvad er Bear Bull Certifikater

Man skal se det som om at man holder et værdipapir i hånden, hvis kurs følger et andet aktiv. Du kan gå to veje fra udgangspunktet – Bull eller Bear. Værdipapiret følger slavisk udviklingen på det underliggende aktiv, dvs. stiger en aktie eksempelvis 1 pct. målt i danske kroner, vil Bull-certifikatet tilsvarende stige 1 pct. Forventer man derimod faldende kurser for aktivet, kan man investere i Bear-certifikater, der følger udviklingen i kursen med det omvendte fortegn. Falder aktien her, vil Bear-certifikatet stige tilsvarende i værdi. Bemærk at eksemplet ikke tager højde for en evt. gearing af investeringen.

Et eksempel på gearing kunne være via et yndet aktiv blandt mange, der netop handler med bull og bear produkter. Det tyske eliteindeks DAX, der består af de 30 mest handlede aktier på Frankfurt Børsen. Nu handles der Bull DAX, altså et certifikat hvor en investor vil tjene på stigninger ved at DAX-indekset stiger. Her man vælger man at handle med gearing – Bull DAX x2 , så man tjener dobbelt, hvis kursen vel og mærke stiger i dette tilfælde. En gearing er ikke helt uden risiko, da det også rammer investeringen dobbelt så hårdt, om kursen går den anden vej.

Få et overblik over aktiver her på Nasdaq OMX Nordic

Hvem udsteder certifikaterne?

Bull og Bear certifikater udstedes eksempelvis af Danske Bank, Nordea, HandelsBanken eller Nordnet. Bankerne har med certifikat handel skabt deres eget produkt inden for investeringer med gearing, ofte markedsført under et andet brand, hos Danske Bank hedder produktet eksempelvis ProCapture. De etablerede banker har i årevis talt de gearede produkter ned pga. deres risiko profil, dog skal det siges at gearing via Bankerne er en helt anden, og kan slet ikke sammenlignes med visse andre produkter.

Man har i den etablerede bankverden set sig nødsaget til også at finde et investeringsprodukt til den aktive investor, der gerne vil løbe en større risiko i sine handler mod et mere attraktivt afkastningspotentiale på investeringen. Med denne handelstype kan man tilfredsstille de fleste, og specielt dem der også ser kortsigtede muligheder i markederne, hvad end det går op eller ned.

Bull og Bear Certifikater - ETN

Hvorfor investere i ETN certifikater?

Certifikater henvender sig til de investorer, der mangler fleksibilitet og store albuerum i deres portefølje. Med certifikater kan man investere i både enkeltpapirer, hele indeks og sågar råvarer og valutaer. Som investorer inden for bull og bear certifikater kan man investere i både stigende og faldende markeder med positive gevinster til følge.

Det er et investeringsprodukt, der henvender sig direkte til den aktive investor, der søger nye muligheder end at handle aktier via sin netbank, du får:

 • Mulighed for at investere i hele aktieindeks med én enkelt handel
 • Mulighed for at tjene penge, også når markederne falder
 • Mulighed for nemt at investere i råvarer som guld og olie
 • Mulighed for at investere med gearing

Handel med certifikater bærer ikke samme risiko med gearing som vi ser med CFD handel eller Forex handel, din gearing med certifikaterne er væsentligt mindre, men er forsat en faktor både i gevinster og evt. tab, og noget man bør have i baghovedet ved hver handel.

Bull og Bear certifikater handles direkte på Nasdaq OMX Copenhagen via en online platform, hos den udbyder man vælger at anvende. Det vil sige, at du kan købe og sælge til de gældende markedskurser, og du følger markedets realtidskurser via din platform. Markedet er helt gennemsigtigt for alle parter, værdipapirerne følger den kurs markedet har i handelsøjeblikket, nøjagtigt som vi kender det fra aktier.

Bull og bear i Olie

Olie handel er et godt eksempel på, hvorfor ETN værdipapirer er mere håndgribeligt for ganske almindelige private investorer.

Typisk handles olien i USD via futures kontrakter på børserne i USA, derved har man som privat investor ikke direkte adgang til dette marked, endvidere vil det være endnu mere besværligt at handle en fysisk tønde olie. Med disse bull og bear certifikater har man gjort dette marked langt mere tilgængeligt, her følger værdipapiret blot olieprisen.

Bankerne udsteder et værdipapir i danske kroner på den danske fondsbørs. Værdipapiret er baseret på olie, men du behøver ikke længere at handle olien via futures i USA, nu køber man i stedet for et værdipapir på den danske fondsbørs. Banken er garant for at det købte produkt også følger det underliggende aktiv – i dette tilfælde olie. Du kan som med de andre værdipapirer købe og sælge inden for fondsbørsens åbningstider.

Råvarehandel stopper ikke her, olie er blot et eksempel på certifikater baseret på værdien af råvarer, andre muligheder kunne være, guld, sølv, el eller hvede.

Spekulation og risikoafdækning

Denne type af værdipapirer muliggør både spekulation samt risikoafdækning af allerede igangværende investeringer for private investorer. Et ETN certifikater er et supplement til de eksisterende produkter, man kender i dag. Det har været en udbredt måde at supplere sine investeringer på for private investorer i udlandet i en længere periode, men har for alvor også bidt sig fast i Danmark siden en blød start i 2010.

Private investorer får her mulighed og værktøjer, man ellers kun kender fra de professionelles verden. Her får man mulighed for en langt større diversitet i ens portefølje, hvis man eksempelvis ønsker at allokere 10% af ens samlede investeringer i råvarer, kan man nemt og enkelt gøre det på et transparent marked, der følger markedskursen for eksempelvis råvarer.

Det, at man som privat nu kan spekulere i op- og nedture i markedet, har sammen med gearing været de to største kritikpunkter fra kritikkerne af denne handelstype. Gearing er dog som tidligere nævnt slet ikke samme skala, som vi kender det inden for online trading med CFD handel. Spekulationen kan også overføres til risikoafdækning blandt de som er mere positivt stemt over for produktet.

Lad os antage at din portefølje indeholder en langsigtet investering i aktier med bl.a. Novo Nordisk. Du ved at aktien på den korte bane kan stå overfor et midlertidig fald, men du ser den forsat som en god investering på længere sigt. Nu kan du risikoafdække netop denne del af din investering via at købe et bear certifikat i Novo, og handle på baggrund af denne viden, og forsat tjene penge på i den periode aktien er under pres.

Det stiller dig som privat investor overfor et langt mere nuanceret marked, da du kan handle på den aktuelle udvikling, og behøver ikke sidde passivt og afvente. Med spekulation kommer der også en risiko, og her har kritikken sin berettigelse – men med al investering er der en risiko for et tab, det kommer vi aldrig uden om.

Bull og bear-certifikater beskatning

Beskatning af gevinst og tab for certifikat handel ligner ikke det vi kender fra handel med øvrige finansielle produkter. Der er bl.a. forskel på om man handler for frie midler eller via ens pensionsmidler.

Frie midler – Beskatningsreglerne følger reglerne for finansielle kontrakter. Derved beskattes de som kapitalindkomst efter det såkaldte lagerprincip, som gør skatten højere end ved almindeligt aktieafkast. Eventuelle tab kan modregnes i samme års eller tidligere års gevinster.

Pensionsmidler – Beskatningsreglerne vil her være ”Pensionsafkastbeskatningsloven”. Det betyder for evt. midler handlet via pengeinstitutternes pensionsordninger, omfattes af de gældende regler for pensionsafkastbeskatning. Afkastet opgjort efter det såkaldte lagerprincip skal beskattes med 15,3 % Certifikater er omfattet af 20 % reglen.

Vedr. SKAT tager vi forbehold for evt. ændringer fra SKATs side – der henviser vi altid til at man holder sig opdateret på SKATs egen hjemmeside:

Læs mere om Finansielle kontrakter her hos SKAT

Investering er spekulativ . Når du investerer er kapitalen i fare. Dette nettstedet er ikke beregnet for bruk i jurisdiksjoner der handel eller investeringer som er beskrevet er forbudt og bør kun brukes av slike personer og på slike måter som lovlig er tillatt. Din investering kan ikke kvalifisere for investorbeskyttelse i landet eller staten der du bor, så kan du gjennomføre din egen due diligence. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet. Klikk her for mer informasjon.